Monthly Archives: Tháng Mười Hai 2012

ngân hàng thương mại

Khái niệm và đặc điểm hoạt động NHTM Khái niệm Khi nền sản xuất hàng hoá đã phát triển đến một trình độ nhất định, lưu thông hàng hoá và lưu thông tiền tệ đã được mở rộng thì trong … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Uncategorized | Bạn nghĩ gì về bài viết này?