Monthly Archives: Tháng Mười Hai 2012

CHƯƠNG 5: LỰA CHỌN THỊ TRƯỜNG MỤC TIÊU VÀ ĐỊNH VỊ THỊ TRƯỜNG

CHƯƠNG 5: LỰA CHỌN THỊ TRƯỜNG MỤC TIÊU VÀ ĐỊNH VỊ THỊ TRƯỜNG 1.  Tổng quan: 1.1 Tầm quan trọng của lựa chọn thị trường mục tiêu và định vị thị trường: Nhu cầu của con người là vô hạn, thị … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Uncategorized | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

CHƯƠNG 9: KÊNH PHÂN PHỐI

CHƯƠNG 9: KÊNH PHÂN PHỐI 6.1 Khái niệm và chức năng kênh phân phối: 6.1.1        Khái niệm kênh phân phối: v    Người sản xuất: Kênh phân phối như hình thức di chuyển sản phẩm qua các loại hình trung gian khác nhau. v    Người … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Uncategorized | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

CHƯƠNG 10: XÚC TIẾN HỖN HỢP

CHƯƠNG 10: XÚC TIẾN HỖN HỢP 1.  Khái niệm, bản chất và vai trò của xúc tiến hỗn hợp: 1.1   Khái niệm và bản chất: Xúc tiến hỗn hợp được coi là một trong bốn công cụ thực hiện chiến lược marketing … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Uncategorized | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

‘CHƯƠNG 8: CHÍNH SÁCH GIÁ’

CHƯƠNG 8: CHÍNH SÁCH GIÁ 1.  Giá theo quan điểm marketing: v Khái niệm về giá: Trong trao đổi: định nghĩa giá là biểu tượng giá trị của sản phẩm, là lợi ích kinh tế của sản phẩm được tính bằng … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Uncategorized | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

CHƯƠNG 7: CÁC QUYẾT ĐỊNH VỀ SẢN PHẨM

CHƯƠNG 7: CÁC QUYẾT ĐỊNH VỀ SẢN PHẨM 1.  Sản phẩm theo quan điểm marketing: 1.1   Khái niệm: Theo Philip Kotler: “Sản phẩm là tất cả những gì có thể thỏa mãn được nhu cầu hay mong muốn và được chào bán trên thị trường với … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Uncategorized | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

các phương thức huy động vốn của doanh nghiệp

I.Nguồn vốn tự có của chủ doanh nghiệp 1.Khái niệm Về mặt kinh tế, vốn tự có là vốn riêng của doanh nghiệp do các chủ sở hữu đóng góp và nó còn được tạo ra trong qúa trình kinh … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Uncategorized | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

ngân hàng trung ương

LÝ LUẬN CHUNG VỀ NGÂN HÀNG TRUNG ƯƠNG   I.  TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG TRUNG ƯƠNG   1.  Khái Niệm, Đặc Điểm Của Ngân Hàng Trung Ương             *  Khái Niệm           Ngân hàng trung ương là ngân hàng … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Uncategorized | Bạn nghĩ gì về bài viết này?